Pages Menu
Rss
Categories Menu

ทำความรู้จักกับกระจกนิรภัยกันเถอะ

Share Button

เรื่องขององค์ประกอบของการสร้างบ้านนั้นมันมีหลายองค์ประกอบมากมายในการสร้างบ้านนอกจากในการที่จะดูในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยตามที่เจ้าของบ้านและสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวต้องการแล้วในเรื่องของความสวยงาม ทั้งการดีไซน์ ทั้งสไตล์ในการออกแบบบ้าน หรือส่วนอื่นๆ ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งนั้นเลย แม้นแต่เรื่องของการเลือกใช้พวกวัสดุ มีความสำคัญจะต้องทั้งแข็งแรง อีกทั้งยังจะต้องมีเรื่องของความปลอดภัย แข็งแรง คงทน เพื่อทำให้บ้านมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและสวยงามไปตลอดนั้นเอง และด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม ดังนั้นลองมาทำความรู้จักกับกระจกนิรภัยที่มีคุณสมบัติดีและเด่นมากกว่าเดิมกันดีกว่าว่ามีแบบไหนกันบ้างจะได้เลือกใช้ถูกต้องหากจะนำมาใช้ในการออกแบบส่วนภายในและส่วนภายนอกบ้าน

แบบที่ 1 กระจกกึ่งนิรภัย คือการนำกระจกที่ชื่อว่า Clear Float Glass มาผ่านกระบวนการอบความด้วยอุณหภูมิที่สูงแล้วค่อยปล่อยให้ทำให้เย็นตัวลงอย่างช้าๆ กระบวนการแบบนี้ทำให้กระจกมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะรับแรงได้มากกว่า 2-3 เท่า และเมื่อกระจกประเภทนี้แตกจะมีลักษณะเป็นปากฉลามยึดติดอยู่กับกรอบไม่ร่วงหล่นจึงนิยมในการที่จะนำกระจกประเภทนี้มาใช้ภายนอกอาคารเพราะว่ามีความปลอดภัยมากกว่า

แบบที่  2 กระจกเทมเปอร์ คือ การนำกระจกที่ชื่อว่า Clear Float Glass มาผ่านกระบวนการอบความร้อนอีกครั้ง แล้วทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว ทำให้กระจกมีความแข็งแรงด้วยการเป่าลมเย็นทั้ง 2 ด้าน สามารถที่จะรับแรงได้มากกว่า10 เท่า และยังสามารถดัดได้ตามรูปแบบที่ต้องการ เช่น ความโค้งถึง 3 เท่า เมื่อกระจกประเภทนี้แตกจะเป็นเม็ดเล็กคล้ายเมล็ดข้าวโพด แต่ว่าจะเกิดการร่วงหล่นจึงไม่นิยมในการที่จะใช้ในการสร้างอาคารภายนอก เพราะว่าอาจจะอันตรายได้ จึงนิยมในการที่จะใช้ในการที่จะนำมาทำ ประตูกระจก ผนังกั้นอาบน้ำ มากกว่า