Pages Menu
Rss
Categories Menu

ความสำคัญของวัตถุดิบในการชงกาแฟ

Share Button

การชงกาแฟสด สิ่งที่สำคัญในการชงกาแฟสดให้ได้คุณภาพออกมานั้น มีหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งผู้ชงกาแฟหรือบาริสต้าที่จะต้องมีความรู้ความชำนาญในการชงกาแฟ เครื่องบดกาแฟที่จะต้องสามารถบดกาแฟได้อย่างเสถียรตามต้องการ เครื่องชงกาแฟมือสอง ที่สามารถทำน้ำกาแฟคุณภาพได้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการชงกาแฟและน้ำกาแฟ รวมไปถึงการเลือกวัตถุดิบในการชงกาแฟสดอย่างดีที่สุดด้วย

การเลือกวัตถุดิบเมล็ดกาแฟ
การเลือกเมล็ดกาแฟในการนำมาชงกาแฟนั้น จะต้องพิจารณาจากหลายด้าน เพราะการใช้วัตถุดิบอย่างกาแฟที่มีคุณภาพก็จะช่วยให้เกิดกาแฟที่ดีที่สุดได้ โดยการเลือกวัตถุดิบเมล็ดกาแฟสำหรับนำมาชงกาแฟสด ควรเป็นดังนี้
– จะต้องเลือกกาแฟยี่ห้อที่มีคุณภาพ
– ผลิตจากแหล่งเพราะปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเมล็ดกาแฟ
– บรรจุอยู่ในถุงฟอยล์ที่มีซิปล็อก เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และเหมาะแก่การจัดเก็บเมล็ดกาแฟ
– เลือกเมล็ดกาแฟที่มีอายุไม่เกิน 5-7 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่เมล็ดกาแฟนั้นๆ จะเหมาะสมในการนำมาชงน้ำกาแฟให้มีคุณภาพมากที่สุด
– เลือกซื้อถุงขนาดเล็ก เหมาะที่จะนำมาใช้ชงกาแฟไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้ใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด

การจัดเก็บเมล็ดกาแฟที่ซื้อมาอย่างเหมาะสม
นอกจากการเลือกวัตถุดิบเมล็ดกาแฟอย่างดีที่สุดแล้ว ก็ยังต้องมีการจัดเก็บเมล็ดกาแฟอย่างเหมาะสมด้วย เพื่อให้ใช้ได้นาน และมีคุณภาพดีที่สุด ควรเก็บให้พ้นจากแสงแดด ในที่ที่แห้ง อากาศปลอดโปร่งถ่ายเทได้สะดวก เพื่อไม่ให้ชื้น และไม่ควรเก็บในตู้เย็น เนื่องจากอาจมีกลิ่นแปลกปลอมได้

การเลือกวัตถุดิบอื่นๆ
การเลือกวัตถุดิบอื่นๆ ในการนำมาเป็นส่วนผสมในการชงกาแฟ เช่น นม เป็นต้น ก็จะต้องเลือกอย่างมีหลักการ และคำนึงถึงคุณภาพมากที่สุดเช่นเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับคุณภาพในการเลือกเมล็ดกาแฟ และคุณภาพของเครื่องชงกาแฟ และรสชาติที่ดีที่สุด

เมื่อได้เมล็ดกาแฟ และวัตถุดิบต่างๆ ที่ดีพร้อมในการชงกาแฟแล้ว ที่เหลือก็แค่ใช้ฝีมือของบาริสต้า และคุณภาพของเครื่องบดกาแฟ รวมไปถึงเครื่องชงกาแฟในการผลิตน้ำกาแฟที่ดีที่สุดออกมาได้