Pages Menu
Rss
Categories Menu

อยากทดลองใช้ครีมหน้าใสยี่ห้อใหม่อกจะแตกตายแล้ว

Share Button

อกจะแตกตายแล้วอย่างที่บอกยิ่งคนมาพูดว่าตัวนั้นตัวนี้มันดีเรานั้นยิ่งอยากใช้ขึ้นมาทันทีเมื่อมันอยากใช้ขนาดนี้แล้วทำไม่จึงไม่จัดการในการใช้เล่าเรานั้นก็อยากที่จะจัดการในการที่เรานั้นจะใช้หอแหละแต่ในเมื่อขดิมมันใช้ไม้หมดแล้วจะมาอ้อล้อในการที่จะหาของใหม่มาใช้ได้ยังไงของเก่าในเมื่อนั้นจะต้องใช้ให้หมดอีกถามว่าของเก่าที่ยังใช้ไม่หมดมันได้ผลไหมมันไม่ได้ผลแหละแต่มันช่วยบำรุงผิวได้บ้างแต่บอกให้เลยว่าราคามันแพงมากเลยเรานั้นเลยไม่อยากที่จะทดลองใช้ ครีมหน้าใส ตัวอื่นก่อนตั้งใจในการที่เรานั้นจะใช้ของเดิมให้มันหมดก่อนพอของเดิมหมดเรานั้นค่อยใช้ค่อยไปทดลองแต่ว่ามันอยากไงเลยจะแตกตายแบบนี้เรานั้นไม่ยอมทิ้งใช้ครีมหน้าใสก่อนเพราะว่ามันแพงมากมายอย่างน้อยเราว่ามันไม่ขจาวแต่มันน่าจะช่วยในการบำรุงเรานั้นได้บ้างสำหรับการที่เรานั้นจะใช้ครีมหน้าใสเอาไว้ก่อนรอไปก่อน