Pages Menu
Rss
Categories Menu

งูเหล็กแก้ได้ไม่ต้องทุบทิ้ง

Share Button

เราเองพยายามในการจัดการกในการทดลองในการแก้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งถามว่ามันลบองมาตั้งหลายครั้งหลายอย่างถมว่ามันแระสบผลสำเร็จหรือไม่เรานั้นอบยกได้เลยว่ามันไม่ประสบผลกกับการแก้ไขของเราเองเลยถามว่าเรานั้นพยายามไหมเรานั้นบอกได้เลยว่ามันลองในการพายทมแล้วถามว่ามันถ้ามันประสบผลที่ดีมันดีไปนะสิแต่ที่เรานั้นทำมามันล่มเหลวไปทุกอย่างเลยว่าสุดท้ายเลยว่ามันลองมันไม่ได้ผลเรานั้นเลยว่ามันทำการจ้างช่างมันน่าจะดีกว่าเรานั้นคิดแบบนั้นเลยติดต่อให้ช่างมาดูพอให้ช่างมาดูบอกได้เลยว่ามันสู้ราคาไม่ไหวอักเลยปล่อยมานานสุดท้ายมาเจอว่ามันอุปกรณ์งูเหล็กงูดินแบบมือหมุนมันน่าสนใจในการที่เรานั้นจะทดลองในการใช้ดูเราว่ามันน่าสนใจในการใช้อีกทั้งราคามันถูกว่าที่ช่างมาทำการประเมินในการทำให้เราอีกอย่างมันต้องดีกว่าแน่นอนในการใช้อุปกรณ์ งูเหล็ก งูดินแบบมือหมุนมันไม่ได้ต้องรื้อใหม่เหมือนช่างบอกเลยว่าจะลองในการใช้อุปกรณ์งูเหล็กงูดินแบบมือหมุนดู