Pages Menu
Rss
Categories Menu

ซ่อมรถโฟล์คลิฟท์อย่างต่อเนื่องจะง่ายต่อการซ่อมบำรุงและมีอะไหล่รองรับหาได้สะดวก

Share Button

ไม่ควรบรรทุกสินค้าเกินพิกัดหรือขีดความสามารถของรถยกพึงระวังซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ไว้ว่าห้ามยืนเดินหรือทำงานใต้งารถยกที่กำลังทำงานบรรทุกวัสดุตามพิกัดที่กำหนดหากมีเหตุขัดข้องให้จุดศูนย์ถ่วง ไม่ถูกวิธีตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถยกก่อนขับทุกครั้งเชื้อเพลิง LPG อาจหาได้ยากในที่ห่างไกลค่าใช้จ่ายของน้ำมันเชื้อเพลิงปกติจะน้อยยิ่งยกสินค้าขึ้นสูงเท่าไหร่ ซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ ความสามารถในการยกสิ่งของควรจะมีน้ำหนักน้อยลงไม่ควรขับรถยกในพื้นที่ขรุขระนอกฐานรับแรงทฤษฏีของคานงานที่เกิดเนื่องจากระบบคานหน่วยเป็นเมตรหยุดอย่างกะทันหันและไม่สามารถทำงานได้ดี เมื่อเทียบกับรถรถยกดีเซลก่อนที่จะทำการสตาร์ทเครื่องต้องปลดเบรกมือและใส่เกียร์ว่างก่อนควรกระจายน้ำหนักให้ดี บริการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์มีราคาแพงมีพื้นที่สำหรับติดตั้งตู้ชาร์จแบตเตอรี่ขอแจ้งรายละเอียดในเรื่องสินค้าและบริการวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้สังเกตพื้นที่หรือเลี้ยวฉับพลันขณะบรรทุกสิ่งของขณะยกของที่มีความสูงเช่น ทางรถไฟ ทางลูกรัง ไม่ควรใช้งานรถยกผิดประเภทเช่นผลักหรือดันสิ่งของ