Pages Menu
Rss
Categories Menu

ไม่กล้าใช้ตู้อบสมุนไพรกลัวไฟซ็อต 

Share Button

ไม่ทราบเหมืนกันว่าทำไมจึงได้กลัวในเมื่อมันยังไม่เคยที่จะมีปัญหาเรื่องนี้มาก่อนแล้วเลยทำไมเรานั้นจึงกลัวไม่ทราบเหมือนกันสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการใช้ถามว่ามันเคยได้ยินข่างครางที่ไหนไหมมันไม่มีเลยแต่เรานั้นกันกลัวเสียนี้ไม่ทราบแล้วจะทำอะไรยังไงกับตัวเราเองเหมือนกันเรานั้นซื้อมานะไม่ได้ว่าจะไม่ซื้อมาใช้แล้วมันซื้อมาใช้แล้วแต่บอกมาเลยว่ามันไม่กล้าใช้บอกได้เลยว่ามันไม่ใช้ไม่ได้ด้วยของซื้อมาแล้วมันไม่ใช้นานวันเข้ามันจะเสียเอาได้สำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะใช้ตู้อบสมุนไพรเรานั้นบอกได้เลยว่ามันทราบนะข้อนั้นแต่ที่เรานั้นยังไม่ได้จัดการในการที่เรานั้นจะใช้เรานั้นบอกได้เลยว่าเรานั้นยังไม่พร้อมในการใช้มันยังกลัวกลัวในเรื่องของการมาตายก่อนที่จะได้สวยสำหรับการที่เรานั้นจะใช้ ตู้อบสมุนไพร เรานั้นคิดแบบนั้นสำหรับการที่เรานั้นจะใช้เรานั้นเลยตั้งที่เดิมยังไม่กล้าใช้จนถึงบัดนี้