Pages Menu
Rss
Categories Menu

ระบบการขับเคลื่อนของรถโฟล์คลิฟท์

Share Button

รถโฟล์คลิฟท์
รถโฟล์คลิฟท์ เป็นรถที่ถูกคิดค้นเพื่อการใช้งานในการยกของขึ้น – ลง สำหรับโรงงาน โกดัง หรือห้างร้านต่างๆ ซึ่งช่วยให้การยกของ หรือเคลื่อนย้าย รวมไปถึงการส่งสินค้า เป็นไปได้อย่างง่ายดาย และราบรื่น ประหยัดแรงคน และทำหน้าที่ได้เหนือกว่ากำลังของคน

รถโฟล์คลิฟท์ มีระบบการขับเคลื่อนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ทั้งนี้ การเลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์ประเภทการขับเคลื่อนแบบใด นอกจากข้อดี ข้อเสียแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งานอีกด้วย

รถโฟล์คลิฟท์ทั้ง 2 ประเภทการขับเคลื่อนนั้น มีดังนี้

1. ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
รถโฟล์คลิฟท์ประเภทใช้เครื่องยนต์ จะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน และแบ่งย่อยตามชนิดของน้ำมันได้อีกดังนี้
– เครื่องยนต์ดีเซล
– เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
– เครื่องยนต์แก๊ส L.P.G
นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งได้ตามระบบส่งกำลัง ซึ่งมี 2 ประเภท คือ ระบบส่งกำลังด้วยทอร์ค และระบบส่งกำลังด้วยคลัทช์ การเลือกใช้เครื่องยนต์ประเภทใด ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน และกำลังทรัพย์ของเจ้าของ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ย่อมเกิดมลพิษทางอากาศอย่างแน่นอน

2. ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่
ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ คือ เป็นรถยกไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์เป็นต้นกำลังขับเคลื่อนโดยได้รับกระแสไฟฟ้ามาจากแบตเตอรี่ สามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างภายนอกได้ 2 แบบ คือ แบบนั่งขับ และแบบยืนขับ ซึ่งการใช้รถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ ค่อนข้างมีความยุ่งยากในการดูแล และมีราคาที่สูงกว่า แต่ไม่สร้างมลพิษทางอากาศ และไม่ต้องคอยดูแลเกี่ยวกับเครื่องยนต์

รถโฟล์คลิฟท์ ไม่ว่าจะเป็นระบบการขับเคลื่อนแบบใด ผู้ใช้งานควรมีความชำนาญ มีทีมงานในการบำรุงดูแลรักษา และเลือกใช้รถให้ถูกกับชนิดของงาน ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ากับการลงทุน

รถโฟล์คลิฟท์ ลงประกาศขาย รถโฟล์คลิฟท์มือสอง รถยก รถลาก รถจับถัง รถกระเช้า อะไหล่ แบตเตอรี่ ยาง บริการซ่อม ขนย้าย โมดิฟาย อื่นๆ

www  thaiforkliftmarket.com