Pages Menu
Rss
Categories Menu

การใช้เชื้อเพลิงในรถโฟล์คลิฟท์ระบบเครื่องยนต์

Share Button

รถโฟล์คลิฟท์มือสอง
แม้ว่ารถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้าจะมีการพัฒนามาเพื่อการตอบสนองการทำงานที่ดี แต่ก็ยังมีความจำกัดสำหรับการทำงานในบางกรณี ทำให้หลายๆ แห่ง ยังคงต้องใช้รถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเครื่องยนต์อยู่

การใช้รถที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมาช้านาน รู้จักวิธีการใช้ และการดูแลรักษา รวมถึงการซ่อมบำรุงเป็นอย่างดี

รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้กันอยู่ในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ นั้น มีจำนวนมากมาย บ้างก็เป็นรถใหม่ และหลายแห่งก็เลือกใช้เป็นรถมือสอง ซึ่งนอกจากการจะเลือกซื้อระบบเครื่องยนต์แล้ว ก็ยังต้องพิจารณาความเหมาะสมในการเลือกใช้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ อีกด้วย

เชื้อเพลิงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ในระบบเครื่องยนต์ก็คือ เครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องยนต์แก๊ส L.P.G.

รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล มีข้อดีคือ ซ่อมบำรุงง่าย อะไหล่หาง่าย ทนต่อความร้อนและความเย็น สามารถทำงานกลางแจ้งได้ แต่ก็มีข้อเสียคือ มีก๊าซพิษมาก เพราะมีเขม่ามาก และมีเสียงดังรบกวนตลอดเวลาที่ใช้งาน มีต้นทุนเชื้อเพลิงมากพอสมควร

สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้เครื่องยนต์แก๊ส L.P.G. มีข้อดีคือ รถมีราคาต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทอื่น อีกทั้งยังมีค่าเชื้อเพลิงที่น้อยกว่าและไอเสียค่อนข้างสะอาดกว่าเครื่องยนต์ดีเซล แต่ก็มีข้อเสียคือมีความเสี่ยงต่ออันตรายที่แก๊สจะรั่วไหลได้ สตาร์ทติดยาก ค่อนข้างยุ่งยากต่อการซ่อมบำรุง และเชื้อเพลิงหายาก นอกจากนี้ ปัญหาของรถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้แก๊สก็คือ ถังแก๊สอาจบังวิสัยทัศน์การใช้งาน ทำให้เกิดปัญหาในขณะทำงานหรืออาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้หากขาดความชำนาญในการใช้งาน

นอกจากเชื้อเพลิงทั้งสองชนิดนี้ ก็ยังมีเครื่องยนต์เบนซิน และเครื่องยนต์แก๊สโซลีนซึ่งจะเลือกใช้แบบใด ก็ควรหาข้อมูล ความเสี่ยง และความเหมาะสมเสียก่อน
สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเลือกซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถมือสอง ก็คงเป็นเรื่องของการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ดังนั้น จะเลือกใช้เชื้อเพลิงแบบใดในการขับเคลื่อนรถโฟล์คลิฟท์แบบเครื่องยนต์ ก็ต้องศึกษาให้ดีเช่นกัน เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน อีกทั้งยังช่วยให้ปลอดภัยมากที่สุดด้วย