Pages Menu
Rss
Categories Menu

ประเภทของอาหารเสริมลดน้ำหนัก มีอะไรบ้าง

Share Button

อาหารเสริมลดน้ำหนัก
อาหารเสริม จัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรง นอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลัก ซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากการดำเนินชีวิตประจำวันในยุคนี้ อาจทำให้ขาดสารอาหาร หรือมีความต้องการจะแก้ไขจุดบกพร่องบางอย่าง

ตามปกติแล้ว อาหารเสริมมักจะอยู่ในลักษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอื่น มีจุดมุ่งหมายสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ มิใช่สำหรับผู้ป่วย เช่น น้ำมันปลาแคปซูล ใยอาหารอัดเม็ด ใยอาหารผงสำหรับชงหรือโรยอาหาร เป็นต้น

ประเภทของ อาหารเสริมลดน้ำหนัก ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด หรือจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้ซื้อ โดยแบ่งตามคุณสมบัติ และประสิทธิภาพ จะมีดังนี้

1. อาหารบำรุงสุขภาพ
จะเป็นพวกที่กล่าวว่ามีสรรพคุณเป็นอาหารบำรุงร่างกาย รับประทานแล้วมีสุขภาพดี ราคาค่อนข้างเช่น รังนก โสม หูฉลาม ซุปไก่สกัด เป็นต้น

2. อาหารป้องกันและรักษาโรค
เป็นอาหารเสริมที่มีส่วนช่วยในการบรรเทา หรือเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคต่างๆ เช่น น้ำมันดอกอิฟนิ่งพริมโรสน้ำมันปลา เลซิทิน นมผึ้ง สาหร่ายคลอเรลล่า เป็นต้น

3. อาหารลดน้ำหนัก
เป็นอาหารเสริมสำหรับผู้เป็นโรคอ้วน หรือมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ที่เหมาะสม อาหารประเภทนี้จะบริโภคแล้วอิ่ม แต่ไม่ให้คุณค่าทางอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์จากบุก เมล็ดแมงลัก เป็นต้น

4. อาหารเสริมนักกีฬา
จะมีสารอาหารที่ให้พลังงานอย่างรวดเร็วเพื่อเหมาะสมกับการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาเช่น เครื่องดื่มเกลือแร่ชนิดต่างๆ

5. ผลิตภัณฑ์ที่เสริมหรือเติมสารอาหาร
ประเภทนี้จะเสริมหรือเติมสารอาหารบางชนิดให้มากขึ้น เช่น ใยอาหารหรือแคลเซียม เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้คนบางกลุ่มที่ได้รับสารอาหารบางชนิดไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
อาหารเสริมสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งประเภท แต่หลักๆ แล้ว อาหารเสริมก็มีไว้สำหรับการเสริมหรือเติมให้เต็มมากกว่าในการรักษาโรคโดยตรงนั่นเอง