Pages Menu
Rss
Categories Menu

5 เรื่องเกี่ยวกับโต๊ะนักเรียนที่คุณควรทราบ

Share Button

ถ้าพูดถึงโต๊ะนักเรียน เชื่อว่าคุณคงยิ้มได้ และนึกย้อนไปถึงช่วงวัยที่มีความสุขกับเพื่อน รวมทั้งวีรกรรมสุดแสบที่เคยทำไว้ในช่วงวัยนั้น วันนี้เราจะไปดูกันค่ะ ว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรทราบเกี่ยวกับโต๊ะนักเรียน
1. โต๊ะนักเรียนผลิตมาจากหลายวัสดุ
เราอาจคุ้นเคยกับโต๊ะไม้ หรือโต๊ะเหล็กพับ แต่จริงๆ แล้วโต๊ะนักเรียนที่มีใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนี้มีมากมาย ผลิตมาจากวัสดุที่หลากหลาย และมีรูปทรงหลากหลายอย่างมาก สีสันก็มากขึ้นด้วย วัสดุที่ใช้ก็เช่น ไม้อัด ไม้ยางพารา โฟเมก้า และอื่นๆ
2. ในการผลิตจะต้องใส่ใจอย่างมาก
ในการผลิต โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ผู้ผลิตจะต้องใส่ใจหลายอย่าง ทั้งการผลิตในหลายขนาด เพื่อให้เลือกใช้งานได้ตามช่วงวัยของนักเรียนอย่างเหมาะสม เรื่องของความปลอดภัย มีความคงทน รวมถึงฟังก์ชั่นในการใช้งานที่รองรับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ด้วย การเลือกมาใช้งานก็เช่นกัน ต้องเลือกให้เหมาะสม
3. การทำความสะอาด
ในเรื่องของการทำความสะอาด ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนทุกประเภทได้เหมือนกันหมด เพราะโต๊ะที่ผลิตมาต่างวัสดุกัน ย่อมต้องการการดูแลทำความสะอาดที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น จะต้องคำนึงถึงการทำความสะอาดที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับโต๊ะนักเรียนประเภทนั้นๆ เช่น โต๊ะไม้จะต้องระวังเรื่องความเปียกชื้น และซอกต่างๆ ที่ฝุ่นหรือคราบสกปรกจะเข้าไปติดอยู่ได้ โต๊ะที่มีส่วนประกอบของเหล็กต้องระวังเรื่องการขึ้นสนิม เป็นต้น
4. โต๊ะนักเรียนสามารถซ้อมแซมเพื่อใช้ต่อได้
เมื่อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนเสื่อมสภาพ เก่า หรือชำรุด ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อใหม่เสมอไป หากว่าสามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้อย่างดีได้ เพราะในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนนั้น อาจไม่ใช่ขั้นตอนที่สะดวกสบาย และรวดเร็วทันใจ อีกทั้งการจัดซื้อใหม่อาจเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเกินกว่าความจำเป็นในบางกรณี หากสามารถซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพดี และใช้งานได้อย่างปลอดภัยก็ควรที่จะซ่อมมากกว่าซื้อใหม่
5. ความรับผิดชอบในการดูแลโต๊ะนักเรียนเป็นของนักเรียนเป็นหลัก
แน่นอนว่านักเรียนเป็นผู้ใช้งานโดยตรง ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจึงไม่ใช่ของครู ภารโรง แม่บ้าน หรือใครเป็นหลัก แต่คือตัวนักเรียนที่ใช้งานโต๊ะนักเรียนทุกคน
โรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ดังนั้น นอกจากเรื่องของการให้ความรู้แล้วนั้น ยังต้องมีการดูแลนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในโรงเรียน หรือในสถานศึกษานั้นๆ และการปลูกฝังจิตสำนึก การอบรมสั่งสอนด้วย เพื่อให้นักเรียนพร้อมที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป