Pages Menu
Rss
Categories Menu

10 ข้อห้าม เพื่อการใช้ forklift อย่างปลอดภัย

Share Button

forklift
การใช้ forklift นั้น อาจเกิดอันตรายได้ตลอดเวลา หากไม่ระมัดระวัง เนื่องจากเป็นการทำงานกับรถ และเป็นรถสำหรับยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก รวมถึงมีอุปกรณ์ที่อันตราย ดังนั้น เมื่อต้องขับ forklift  หรือทำงานร่วมกับ forklift  จึงต้องเรียนรู้กฎแห่งความปลอดภัย และข้อห้ามที่ไม่ควรทำอย่างเคร่งครัด

10 ข้อห้าม เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถยก มีดังนี้
1. ห้ามขับ forklift เด็ดขาด หากยังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรม และยังไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้บังคับบัญชา
2. ห้ามนำ forklift ไปใช้ปฏิบัติสิ่งที่นอกเหนือจากหน้าที่ที่กำหนด และห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนำ forklift ออกไปใช้งาน
3. ห้ามเริ่มต้นทำงาน หากยังไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในการควบคุมบังคับ
4. ห้ามยกงาหรือแพลเลทลอยสูง ในขณะวิ่งตามทางราบ
5. ห้ามยกย้ายสิ่งของ ที่ไม่อยู่ในสภาพที่มีเสถียรภาพ หรือมัดรวมแบบหลวมๆ หรือยกของหรือยกย้าย เกินกว่าสมรรถนะตามพิกัดของรถ
6. ห้ามนำ forklift ไปใช้ปฏิบัติงาน หากมือจับเปียกหรือลื่น
7. ห้ามนำ forklift ที่อยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยหรือยังไม่ได้รับการซ่อมแซมไปใช้งาน โดยให้ปลดกุญแจรถออกเก็บไว้ต่างหาก
8. ห้ามปรับแต่งรถ หรือถอดชิ้นส่วนใดของรถออกก่อนได้รับอนุญาต
9. ห้ามบรรทุกผู้โดยสาร
10. ห้ามยืน หรือเดินผ่าน ใต้ส่วนที่ยกลอยสูงขึ้น

เรื่องของความปลอดภัย เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก การปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด จะช่วยให้ผู้ขับและผู้ร่วมงานมีความปลอดภัย รวมไปถึงไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆ ได้ ดังนั้น หากเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน จะต้องหยุดทำงานและรายงานผู้รับผิดชอบโดยด่วน และควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้รถที่ติดมากับตัวรถอย่างละเอียด

รถโฟล์คลิฟท์ ลงประกาศขาย รถโฟล์คลิฟท์มือสอง รถยก รถลาก รถจับถัง รถกระเช้า อะไหล่ แบตเตอรี่ ยาง บริการซ่อม ขนย้าย โมดิฟาย อื่นๆ

www thaiforkliftmarket.com